Hakkımızda

ivem insan vakfı eğitim merkezi


İVEM
İNSAN VAKFI EĞİTİM MERKEZİ

İslam’ın medeniyet birikimine katkı sunmayı amaçlayan İnsan ve Medeniyet Hareketi; hayatı bir bütün halinde ele alarak, kişileri kendi nefislerinden başlayarak topluma “hayır” eksenli bir hizmet sunmak amacıyla, eğitim seferberliğinin içinde olmayı bir sorumluluk olarak görür. Bu çerçevede kendi disiplini içerisinde var olan kişilerin nitelikli kişiler olmasına önem verir.

Nitelikli insan; özgüven ve cesaret sahibi, sabırlı, azimli ve disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmış, düzenli okuyan, araştıran, konuşan ve yazan, alanında birikimli, fedakâr, görev bilincine sahip, aidiyet duygusu ve temsil yönü güçlü, aile ve akraba çevresiyle uyumlu, toplumun temel değerleriyle barışık ve gelişmeye açık insandır.

 

Nitelikli insanın nitelikli eğitim programları sonucu ortaya çıkmasından daha gerçekçi bir metot ise düşünülemez. Nitelikli programı da; insanı bütün yönleriyle ele alan, hayatın hiçbir dönemini ihmal etmeden bütününe hitap edebilen, amaçları iyi belirlenmiş, verimliliği yüksek olan, takip edilebilen, ölçme ve değerlendirmesi yapılabilen, aşamalı bir program olarak görmek gerekir.

İnsan ve Medeniyet Hareketi; bağlı kurumlarının bütün eğitim alanını planlama, bağlı kuruluşlarda bu alanlarla ilgili yürütülen çalışmaların bu planlamalara uygunluğunu denetleme, uygulamaların verimini ve sonuçlarını ölçme ve planları geliştirme çalışmaları yapmak üzere İnsan Vakfı bünyesinde İVEM’i kurmuştur.

İVEM’in temel görevi, İnsan ve Medeniyet Hareketi için bir eğitim akademisi sorumluluğu üstlenmesidir. Buradan hareketle öncelikle İnsan ve Medeniyet Hareketi’nin gönüllüleri olmak üzere toplumun her kesimine dönük eğitim argümanları, programları, malzemeleri ve müfredatları hazırlamış ve bir kısmını da genel merkezinde uygulamıştır.

2012 yılında kurulan İVEM bugüne kadar farklı başlıkta müfredat hazırlamış birçoğunu merkezinde uygulamıştır.