Psikoloji Kürsüsü

                                        
                                        
Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZTABAK

İnsanoğlu, doğumuyla birlikte çevresini keşfetmeye ve anlamlandırmaya çalışır. Bilinmeyene karşı merak duygusu, bu çabayı bir ömür boyu destekler. Çevresine karşı çok güçlü olan bu duygu, insanın kendisini tanıma yönünde zayıf kalır. Zamanla toplumsallaşan ve uyumlanan insanın bu keşif duygusu zayıflar veya yitirilir. Hâlbuki “Kendini bilen Rabbini bilir” hadisindeki veya Yunus Emre’nin “İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır” dizelerindeki dini ve kültürel kodlarımızda insanın kendini tanımasına yönelik birçok atıfta bulunulmuştur.

Psikoloji Kürsüsü’ndeki çabamız, kendi keşif yolculuğumuzu destekler mahiyette olacaktır. Giriş mahiyetindeki bazı derslerin yanı sıra kitap ve makale okumaları ve tahlillerine yer verilecektir. Kürsünün, bir üniversitenin Psikoloji bölümü şeklinde olmadığı gözden kaçırılmamalıdır. Amacımız, psikolojiye ilgisi olanların ilgisini canlı tutmak ve günlük hayatta iç içe olduğumuz bu bilim dalının sokaklarında sizleri gezintiye çıkarmaktır.
Meraklı gezginlere duyurulur…