Eğitim Kürsülerine Başvuru Şartları

ivem insan vakfı eğitim merkezi

 • Müracaatlar İVEM Genel Merkezinde bizzat katılımcı aday tarafından yapılır (telefon, mail yada ikinci şahıslar aracalığıyla kayıt kesinlikle yapılmaz).
 • Her bir kürsü için yeterli talep (18 öğrenci) oluşması halinde bay ve bayan olarak ayrı ayrı olarak planlanır.
 • Kürsüler bir yıl olarak planlanıp her yıl 28 haftadan oluşur.
 • Program sonunda katılımcılara sertifika verilir.
 • Programa devam mecburiyeti esastır 1 yılda 7 haftayı aşan devasızlık durumunda sertifika verilmez.
 • Yoklamalar ders başladıktan 15 dakika sonra yapılır, yoklamadan sonra gelen katılımcı derse girer fakat o ders için yok yazılmış olur.
 • Kürsü hocasının gerek görmesi halinde sertifika alabilmek için bitirme ödevi zorunludur.
 • Katılımcılar derslere misafir öğrenci getiremezler.
 • Dönem sonlarında yapılacak olan sınavlar sertifika için değil, programın verimliliğini artırmak için yapılır.
 • Eğitim kürsülerine eğitimcilik yönü olan ve seçtiği alanda alt yapısı bulunan öğrenciler alınır. Müracaatlar bir komisyon tarafından değerlendirilir ve gerekirse katılımcılar mülakatla alınır.
 • Eğitim kürsülerine katılım 18-35 yaş ile sınırlandırılmıştır