Eğitim Kürsüleri

İnsan ve Medeniyet Hareketi, “nitelikli insan-nitelikli toplum” kapsamında, hedeflediği toplumsal dönüşüm siyaseti içerisinde tanımladığı insan profilini yetiştirmek üzere farklı disiplinlerden kürsüler oluşturmuştur. Bu kürsülerle İMH zemininde yer alan eğitim programlarına yaygınlık kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kürsülerde verilecek derslerin, İslam âlemi içerisinde farklı boyutlarıyla ele alındığı, akademik çalışmaların temel öğeleri olduğu ortadadır. Eğitimi önemseyen her grubun ve cemaatin çalışma sahasına aldığı bu konularla ilgili İMH’nin ortaya koyduğu bu çabanın en önemli özelliği ise sivil olmasıdır. Kişiye, topluma ve toplumsalı ilgilendiren her alanda söyleyecek sözü olan İnsan ve Medeniyet Hareketi, her türlü müdahaleden bağımsız özgür bir eğitim modelinin ortaya konulması için böyle mütevâzi bir başlangıç yapmıştır. İslam’ın barındırdığı geçmiş tecrübeler bu modelin yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına dair geçerliliği hala koruduğunu bizlere göstermektedir.

Bu kürsülerde aktarılacak bilgiler bilgi yükleme faaliyeti değildir. Şüphesiz bilinmeyenin öğrenilmesine katkıda bulunulacaktır. Ancak öğrenilen bilginin aynı düzlemde, aynı fikir ve ideolojide ve aynı bilgi birikimine sahip kişiler tarafından birlikte ele alınması, tartışılması, hatta nispi çözümler üretilmesi de amaçlanmaktadır.

Seçtiği alan içerisinde araştırma yapmak, entegre dökümantasyon, araştırma ve eğitim sistemiyle bilginin herkes tarafından paylaşılması ve hayata aktarılması amaçlanan bu eğitim sistemiyle amatör okuma ve araştırmaların imtiyazlı bir hale dönüştürülmesi, yurt çapında, hatta küresel ölçekte, insanlığa katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Alanında tanınmış hocaların katkıları ve deneyimleriyle devam edecek bu çalışma ile kürsüler, umuyoruz ki Türkiye’de yeni bir eğitim modeli ve işleyişinin temeli olacaktır.