İnsan ve Toplum Kürsüsü

                                        
                                        
Safa KOCADAĞ

Bu kürsü, genel olarak insan, siyaset, iktisat, tarih ve toplum alanlarında kendi ad ve hesabımıza kendi sözümüzü söyleyebilmemiz için gerekli olan giriş niteliğindeki derslerden oluşmaktadır.

Dersler batı merkezci bilim anlayışının dışına çıkmaya çalışarak kendi değerlerimizin gösterdiği ufuk doğrultusunda bir dil ve anlayışla yürütülmeye çalışılmaktadır. Kendi medeniyetimizi ihya etme iddiasında olan kişiler olarak insana ve topluma yönelik kendi sözümüzü tazelemek ve tüm insanlığa hitap edecek anlayış ve dil geliştirme hedefi bu çalışmanın temel amacıdır.

İlk iki yıl için oluşturulmuş olan giriş müfredatı, üzerine yoğunlaşılacak ortak çalışmalar için ön hazırlık mahiyetindedir. Bahse konu iki yıllık giriş programı: Modern Psikoloji Tarihi, İnsan Davranışının Temelleri, Sosyal Davranış, Tarihi Anlamak, Dünya Tarihi, İslam Toplumları, Modernizm, İslamcılık ve İslami Hareketler adlarındaki alt programlardan oluşmaktadır. Dersler, ağır kavramsal düzlemde değil de bizce düşünmenin gerçek zeminini teşkil eden tarihin oluşturduğu düzlem üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

İslam’ın yönelttiği kâmil insan hedefi ile modernizmin sürüklediği insanın farklarının vurgulanması ve insanın batı merkezci bilimin dışında nasıl konu edinilebileceğine ilişkin önerilere giriş çalışmaları amaçlanmaktadır.