Okur-Yazar Atölyesi

Raif NAS

Yazmak insani bir eylemdir.

Kelimeler herkesin, cümlelerimiz kendimizindir. Kendi cümlelerimizi kurmak, kendi dizelerimizi dizmek, kendi hikâyemizi, romanımızı kurgulamak, kısacası kendimizi ifade etmek için kelime ambarında dil işçiliği yapmaya, dil zevki kazanmaya, dil ehlini tanımaya, seçkin metinleri inceleme ve yorumlamaya, edebiyat tarlamızı sürmeye, hayata ve kâinata daha estetik bakmaya davetlisiniz.

Okur-Yazar Atölyemizde değinilecek bazı konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
1. Dil zevki ve estetiği oluşturma
2. Dilin felsefi, edebi ve toplumsal inceliklerinin kavratılması
3. Sanatsal metinlerin tanıtılması
4. Metin oluşturma ve oluşan metinleri kritik etme
5. Gözlem yapma ve yorumlama
6. Karikatür, resim, film vb. görsellerin yorumlanması
7. Belirlenecek kavramların müzakere yoluyla açıklanması
8. Kendini ifade edebilme ve özgüveni kazandırma
9. Kurgu oluşturabilme ve senaryo üretme
10. Önemli kalem erbabının tanıtılması