İslam Düşüncesi Kürsüsü

Ahmet CANTÜRK

İslam düşüncesi, öznesi Müslümanlar olan her türlü düşüncenin genel adıdır. Bu kavram, İslam tarihi boyunca, Müslümanların gerek geçmişin birikimine, gerek gelecek kurgusuna, gerekse ideal olan dönük ürettiği düşünce birikiminin tamamını ifade eder. İslam düşüncesi, dünyanın değişik düşünce iklimlerinde üretilmiş değerlerden etkilendiği gibi, aynı iklimleri, belki daha fazla oranda, etkilemiş bir düşünce birikimidir.

Müslümanların kimliği, neliği, Müslüman toplumların ve Müslümanların hem kendilerine hem diğer toplumlara dönük ürettikleri söylemlerin ve Müslümanlarca oluşturulan sivil yapıların yaşadığı yapısal sorunlar ve bu sorunların çözüm kodları tevarüs ettiğimiz bu düşünce biçimlerinin hasılası olarak önümüzdedir.

Müslümanların bugün yaşadığı açmazların temelini doğru kavrayabilme, temel paradigmalarımızı tam ve doğru tespit edebilme, Müslümanların düşünce ve kültür kodlarını tespit etmeye dönük çabaların son yıllarda takdire şayan derecede arttığını görmek, geleceğimiz açısından bizleri ümitlendirmektedir. Doğru ve uygulanabilir bir hâsıla elde edebilmenin, doğru düşünebilmeye bağlı olduğu, bunun da düşünmenin temel taşları olan kavramların doğru tespit etmeye ve yerinde kullanmaya, doğru ve geçerli düşünme yöntemlerini kullanmaya bağlı olduğu açıktır. Aksi bir tutum bizi yanılsamalar içinde bırakacağı tartışma götürmezdir.

İVEM bünyesinde İslam düşünceleri başlığı altında yapılması planlanan dersler, temelde bu düşünce mirasını tanıma, değerlendirme ve bunların hasılasından hareketle, kimliğimizi, durduğumuz yeri ve yarınımızı anlama ve anlamlandırma çabalarını desteklemeye matuf bir çalışmadır. Bu açıdan bu çalışma,  bahsettiğimiz çalışmalara da katkı saylayacağı kanaatindeyiz.