Toplumsal Değişim Okuma Grubu

                                        
                                        
Haluk NAS

Sosyal bilimlerin en temel problemlerinden biri olan toplumsal değişim kavramının, birçok tanımı olmakla beraber; toplumda yaşanan siyasi, ekonomik, sosyal ve demografik değişimleri açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Toplumsal değişim kavramının bu kadar boyutu barındırması meseleyi, farklı disiplinler tarafından tanımlanması ve tartışılması gereken bir mesele haline getirmiştir.

Türkiye’de son yıllarda çokça tartışıldığı görülen değişim kavramının hangi kavramsal araçlar, kuramsal çerçeveler ve yöntemler kullanılarak ele alındığını tespit etmek ve örneklendirerek açıklamak gerekmektedir. Bugüne kadar oluşturulan sosyal değişim teorileri (klasik, çağdaş ve postmodern değişme teorileri), Batı toplumlarındaki değişim gerçeğini merkeze almıştır. Bu bakış açısı ile Batı toplumları, diğer toplumların (Doğu toplumlarının) ulaşması gereken ideal toplum haline gelmiştir. Halbuki her toplumun tarihsel gelişimi ve değişim süreçleri göz önünde tutularak; o toplumun yapısını ve değişim gerçeğini kavrayacak sosyal değişim teorileri inşa edilmelidir.

Toplumsal Değişim Okuma Grubu, toplumsal değişim kavramı ile ilişkili tüm literatürü tarayıp, bu kavramın kapsamlı ele alınışını ortaya koyarak, kendimize dair bir söz üretmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken, toplumsal değişimi etkileyen aile, din, eğitim, kültür, siyaset, ekonomi, demografi, göç ve kent gibi konular genişlemesine ele alınacaktır.