Eğitim Bilimleri Kürsüsü

                                        
                                        
Ayhan BAŞAK

Öğretim İlkeleri

Mahalli eğitim çalışmalarının amacı ve önemi, eğitimcinin nitelikleri, eğitimci-katılımcı ilişkileri, öğrenme süreci, grup otoritesi, gibi konular tartışılacaktır. Katılımcının yetişkinlere dönük değer eğitiminin temel ilkelerini kavraması hedeflenecektir.

Öğretim Yöntemleri

Müfredat içeriğinin öğrenciye kazandırılmasında kullanılan yöntemlerin aktarılacağı seminer uygulamaya dönük olarak yapılacaktır. Anlatım (Takrir), gösterip-yaptırma, soru-cevap, örnek olay, eğitici oyun yöntemleri incelenecektir. Bu seminer süresince katılımcının öğretim yöntemlerini seçimi ve uygulaması konularında temel bilgilere sahip olması hedeflenmektedir.

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Kullanımı

Öğretim esnasında kullanılacak materyallerin seçimi ve kullanım teknikleri ile ilgili temel bilgilerin kazandırılacağı seminerde uygulamaya dönük çalışmalar yapılacaktır.

Sınıf Yönetimi

Yetişkin gruplarının/sınıflarının yönetiminde dikkat edilecek hususlar incelenecektir. Katılımcılara sınıfı/öğrenciyi izleme perspektifi kazandırma hedeflenecektir.

Sosyal Etkinlik

Mahalli çalışmalarda uygulanacak sosyal etkinliklerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar üzerinde durulacaktır. Bu seminer katılımcısının sosyal etkinlik organizasyonlarını planlama ve uygulama konusunda temel bilgilere sahip olması hedeflenmektedir.

Dini Bilgiler Öğretim Yöntem ve Uygulamaları

Yetişkinlere dönük ders planlarının hazırlanmasındaki süreçler aktarılacaktır. Seminerler sonunda katılımcıların ders planı hazırlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olması hedeflenmektedir.

Sunum Uygulamaları (Atölye)

Ders planı hazırlama becerisi edinmiş katılımcıların plan çerçevesinde sunum yapması ve formasyon eğitimi sürecinde edindiği bilgileri pratiğe dökmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

Staj

Staj dönem içinde yapılacak görevlendirmeler şeklinde olmalı. Katılımcılar kendi bölgeleri dışındaki / tanımadıkları ders gruplarında ders sunmalıdırlar. Sunum yapılacak yerler koordinatörlük tarafından ayarlanmalı ve katılımcıya bir hafta öncesinden bildirilmelidir. Bu sunumlar Eğitim Bilimleri Kürsü hocası / hocaları tarafından izlenerek raporlanmalıdır.