Online Klasik Metin Okumaları

2020 – 2021 Eğitim sezonunda İnsan Vakfı Eğitim Kurumları (İVEM) olarak Online olarak Klasik Metin Okumaları düzenledik.

Günümüzde temel İslam Bilimleri ve Klasik Mantık, İslam Felsefesi gibi hikmet disiplinlerine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetlerinde artış gözlemlenmektedir. Bu faaliyetler ilgili bilim ve disiplinlere ait klasik metinlerin önemini de ortaya koymaktadır. Nitekim yazma eserlerin edisyon kritikli neşriyatındaki artış da bunu pekiştirmektedir. Ne var ki Klasik Metin Okumaları, İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin zaman ve müfredat kısıtlarından dolayı daha çok sivil kurumların deruhte etmek durumunda kaldığı bir alan olmaktadır. Bu bakımdan bir çok sivil eğitim ve araştırma kurumu gibi İVEM olarak biz de iki yıldır yürütmekte olduğumuz Klasik Metin Okumaları programıyla bu alandaki boşluğu doldurmaya çalışmaktayız.
Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak yaşanan salgın ve sosyal izolasyon süreciyle bir zorunluluk halini alan ve küresel ölçekte yaygınlaşan online eğitim sistemine geçmeyi planlıyor, böylece hem oluşabilecek olağanüstü koşullarda programın aksamamasını hem de katılımcıların önünde engel oluşturan mekan sınırlamasını aşmış olmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle Klasik Metin Okumaları’nı, İlahiyat, Diyanet ve İmam-Hatip camiasından ihtiyaç duyan personellerin ve yüksek lisans-doktora seviyesindeki öğrencilerin katılımına açık online bir program olarak tasarladık. 
Aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz.